Keijo Koivukangas nimitetty Siklatec Oy:n toimitusjohtajaksi

28.06.2017